Có 1 kết quả:

pí yǎng

1/1

pí yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to need a spanking