Có 1 kết quả:

pí pí xiā

1/1

pí pí xiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mantis shrimp