Có 1 kết quả:

pí miǎo

1/1

pí miǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

picosecond, ps, 10^-12 s