Có 1 kết quả:

pí ròu zhī kǔ

1/1

pí ròu zhī kǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) physical pain
(2) lit. skin and flesh suffer