Có 1 kết quả:

pí fū cū cāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

pachylosis