Có 1 kết quả:

pí fū jī ròu náng ㄆㄧˊ ㄈㄨ ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄋㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dermo-muscular sac