Có 1 kết quả:

pí zhī xiàn

1/1

pí zhī xiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) epidermal sebaceous glands
(2) skin oil gland