Có 1 kết quả:

pí liǎn

1/1

pí liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) naughty
(2) cheeky
(3) impudent
(4) shameless