Có 1 kết quả:

pí fū

1/1

pí fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skin
(2) CL:層|层[ceng2],塊|块[kuai4]

Một số bài thơ có sử dụng