Có 1 kết quả:

pí fū bìng

1/1

pí fū bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dermatosis