Có 1 kết quả:

pí fū jī ròu náng

1/1

Từ điển Trung-Anh

dermo-muscular sac