Có 1 kết quả:

pí sà bǐng

1/1

pí sà bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pizza (loanword)