Có 1 kết quả:

pí dài

1/1

pí dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leather bag
(2) leather pouch (for liquid)