Có 1 kết quả:

pí zhì

1/1

pí zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cortex
(2) cerebral cortex