Có 1 kết quả:

pí zhòng

1/1

pí zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tare weight