Có 1 kết quả:

pí qīn yǔ

1/1

pí qīn yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pidgin