Có 1 kết quả:

pí xié

1/1

pí xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

leather shoes