Có 1 kết quả:

cūn liè

1/1

cūn liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chap (lips, skin etc)