Có 1 kết quả:

yú fāng shuǐ fāng

1/1

yú fāng shuǐ fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

If the basin is square, the water in it will also be square. (idiom)