Có 1 kết quả:

yíng kuī

1/1

yíng kuī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profit and loss
(2) waxing and waning