Có 1 kết quả:

yíng yú ㄧㄥˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) surplus
(2) profit