Có 1 kết quả:

yì qū

1/1

yì qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) increasingly
(2) more and more