Có 1 kết quả:

Yán jǐng xiàn ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yanjing former county (1917-1917), now part of Markam county 芒康縣|芒康县[Mang2 kang1 xian4] in Chamdo prefecture, Tibet