Có 1 kết quả:

Yán shān

1/1

Yán shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yanshan county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei