Có 1 kết quả:

Yán shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yanshan county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei