Có 1 kết quả:

Yán chéng tǔ

1/1

Yán chéng tǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Halosols (Chinese Soil Taxonomy)