Có 1 kết quả:

Yán chí xiàn

1/1

Yán chí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yanchi county in Wuzhong 吳忠|吴忠[Wu2 zhong1], Ningxia