Có 1 kết quả:

Yán jīn xiàn

1/1

Yán jīn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yanjin county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan