Có 1 kết quả:

Yán tián qū

1/1

Yán tián qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yantian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong