Có 1 kết quả:

yán fū mù

1/1

yán fū mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese sumac (Rhus chinensis)