Có 1 kết quả:

Jiān lì

1/1

Jiān lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jianli county in Jingzhou 荊州|荆州[Jing1 zhou1], Hubei