Có 1 kết quả:

gài mào

1/1

gài mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

block (basketball)