Có 1 kết quả:

gài guān dìng lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

don't pass judgment on a person's life until the lid is on the coffin (idiom)