Có 1 kết quả:

gài wǎ

1/1

gài wǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tiling (of roofs, floors, walls etc)