Có 1 kết quả:

dào mài ㄉㄠˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to steal sth and sell it