Có 1 kết quả:

pán gèn

1/1

pán gèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

linked in a unbroken chain