Có 1 kết quả:

pán chá

1/1

pán chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to interrogate
(2) to examine