Có 1 kết quả:

Pán shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Panshan county in Panjin 盤錦|盘锦, Liaoning