Có 1 kết quả:

pán qū

1/1

pán qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coiled
(2) entwined
(3) tortuous