Có 1 kết quả:

pán tī

1/1

pán tī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral staircase