Có 1 kết quả:

pán pán

1/1

pán pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

twisting and turning