Có 1 kết quả:

pán shí

1/1

pán shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 磐石[pan2 shi2]