Có 1 kết quả:

pán yáng

1/1

pán yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

argali (Ovis ammon)