Có 1 kết quả:

pán xī

1/1

pán xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cross-legged