Có 1 kết quả:

pán huò

1/1

pán huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take stock
(2) to make an inventory