Có 1 kết quả:

pán fèi

1/1

pán fèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) travel expenses
(2) fare
(3) traveling allowance