Có 1 kết quả:

pán cān ㄆㄢˊ ㄘㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

side dish