Có 1 kết quả:

pán cān

1/1

pán cān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

side dish