Có 1 kết quả:

Qiú
Âm Pinyin: Qiú
Tổng nét: 12
Bộ: mǐn 皿 (+7 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丶一ノ丶丶丨フ丨丨一
Thương Hiệt: IEBT (戈水月廿)
Unicode: U+76DA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

Qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Qiu