Có 1 kết quả:

dào fá

1/1

dào fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to unlawfully fell trees