Có 1 kết quả:

pán bō

1/1

pán bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exploit
(2) to practice usury

Một số bài thơ có sử dụng