Có 1 kết quả:

pán bō ㄆㄢˊ ㄅㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to exploit
(2) to practice usury

Một số bài thơ có sử dụng